በአሜሪካ የኑሮ መመሪያዎች

በአሜሪካ የኑሮ መመሪያዎች ማውጫ – ሥራን ጤናን ትምህርትንና ሌሎችንም በተመለከተ – አገሪቷን ሕጎች ስለመከተል

ንግድ እንዴት እንደሚጀምሩ – Starting a Business

 • በመኖሪያ ቤት ሊሠሩ የሚችሉ ንግዶችና – Home Based Business
 • መሠረታዊ የሆኑ ንግዶች ፈቃድ – Basic Business Permits & Licenses

ቤት እድሳቶች ፈቃድ – Building Alterations Permit

 • ለመኖሪያ ቤት እድሳቶች – Residential Building Alterations
 • ለንግድ ቤት እድሳቶች – Business Building Alterations

የንብረት ዞኒንግProperty Rezoning

 • ዞኒንግ ማለት ምን ማለት ነው?
 • ዞኒንግ ለመቀየር የሚያነሳሱ ሁኔታዎች
 • ዞኒንግ ለመቀየር መደ ረግ የሚገባቸው

የቤትመገልገያዎች – Utilities

 • ኤሌክትሪክ – ELECTRICITY
 • ጋዝ – GAS
 • የቤት ስልክ – LAND-LINE PHONE
 • ውሃና ፍስሽ አግልግሎት – Water and sewer for your home 
 • የቤት ሴኪሩቲ ሲስተም – HOME-SECURITY SYSTEM

ለልጆች የትምህርት ቤት ጉዳይ – Children Education

 • ትምህርት ቤት ስለማስገባት – School Admissions
 • ልዩ ትምህርት ቤት ስለማግኘት – Special Education
 • በትምህርት ድክመት ስላለባቸው ልጆች – Children with problems with learning

ታክስ -Tax 

የውስጥ ገቢ አገልግሎት (የግብር አሠራሩን መረዳት) Internal Revenue Service (understanding the tax System)

ኢሚግሬሽንን በተመለከተ – Immigration Related

 • የፖለቲካ ጥገኝነት – Political Asylum  
 • ግሪን ካርድ – Green Card
 • ዜግነት – Naturalization
 • የአሜሪካ ፓስፖርት እንዴት እንደሚያገኙ – U.S. Passport

የሙያ ፈቃድ ስለማግኘት – Professional Licenses

ኢንሹራንስInsurance

 • የኢንሹራንስ አስፈላጊነት
 • ጤና – Health
 • የቤት – Home 
  1. የቤት ባለቤትነት – Owners
  2. የተከራይ – Rental
 • የሞተር ተሽከርካሪ – Automobile Insurance
 • ለሚገዙዋቸው ዕቃዎች ተጨማሪ ዋረንቲ አስፈላጊነት – Extended Warranty 
 • ሌሎች – Others

አፓርታማዎችን እንዴት እንደሚከራዩApartment Rental

ቤት እንዴት መግዛት እንደሚቻልBuying a House

መኪና እ ንዴት መግዛትBuy a Car

የገንዘብ ሂሳብ አያያዝ Handling Financial Account

 • የባንክ ሂሳብ መክፈት – Opening a bank account  
 • የጡረታ ፈንዶች – Retirement fund

ሥራ እንዴት ማግኘት ይቻላልHow to find and get a job

 • የሬዝሜ አስፈላጊነትና አዘገጃጀት
 • ለኢንተር ው መዘጋጀት

ትምህርት ስለመቀጥል – Continuing Education

Leave a Reply

%d bloggers like this: